เข้าระบบโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการแข่งขันย้อนหลัง

ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครู

โรงเรียนสามารถจัดพิมพ์เกียรติบัตร ผ่านเว็บไซต์  ได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

28 พ.ย. 2562, 16:28

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการรับเหรียญที่ระลึก

 

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการรับเหรียญที่ระลึก
สามารถติดต่อขอรับเหรียญที่ระลึกได้ ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 (ในวันเวลาราชการ) 
ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น 3) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

*เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเหรียญที่ระลึก                                                                                                                                                       
1.เข้าระบบโรงเรียน แล้ว ปริ้นหน้า รายงานผลการแข่งขัน ของโรงเรียน 
2.โรงเรียนสรุปรายการที่ยังไม่ได้รับเหรียญที่ระลึก
3.
.นำสรุปรายการที่ยังไม่ได้รับเหรียญที่ระลึกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเหรียญที่ระลึก ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น 3) อบจ.สุราษฎร์ธานี ถึงวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

27 พ.ย. 2562, 11:35

แจ้งการรับเหรีญรางวัล

 

  หลังจากวันที่ 26 พย. 62 ผู้แข่งขันที่ได้รับเหรียญรางวัล สามารถติดต่อรับเหรียญรางวัลได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 3  อบจ. สุราษฏร์ธานี 

26 พ.ย. 2562, 10:12

ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการและสถานที่แข่งขัน

ระดับปฐมวัย 

- เล่านิทานประกอบการแสดงและสื่อ ระดับ อนุบาล 1 – 3 แข่งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สนามแข่งขันศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ (เวทีเล็ก) เวลา 13.00 น. – 15.00 น. เปลี่ยนเป็น สนามแข่งขันศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ (ห้องเล็ก) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมมารายงานตัว ณ สนามแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที)​

- เริงเล่นเต้น Dancer ระดับ อนุบาล 1 – 3 (ลำดับที่ 4051-6002) แข่งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สนามแข่งขันศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ (เวทีเล็ก) เวลา 15.30 – 19.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมมารายงานตัว ณ สนามแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที)​

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- กล่าวสุนทรพจน์ ระดับ ม.4-ม.6 แข่งวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สนามแข่งขันศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ (เวทีเล็ก) เวลา 15.30 – 19.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมมารายงานตัว ณ สนามแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที)​

***รายละเอียดเพิ่มเติ่ม***

22 พ.ย. 2562, 16:15

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (วาดภาพจีน)

- รายการวาดภาพจีนทุกระดับชั้น ซึ่งแข่งขันที่ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) "สีที่ใช้วาดภาพ ให้ใช้สีตามความถนัด ไม่กำหนดเทคนิค"

21 พ.ย. 2562, 13:21

แก้ไขเพิ่มเติมกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

1.รำวงมาตรฐาน ป.1-6 สถานที่แข่งขัน เซ็นทรัล (เวทีใหญ่) วันที่ 26 พ.ย. 62 เวลา 16.30 - 17.30น. (รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)

2.รำวงมาตรฐาน ม.1-6 สถานที่แข่งขัน เซ็นทรัล (เวทีใหญ่) วันที่ 26 พ.ย. 62 เวลา 18.00 - 19.30น. (รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)

3.นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-6 สถานที่แข่งขัน เซ็นทรัล (เวทีใหญ่) วันที่ 26 พ.ย. 62 เวลา 17.30 - 18.00น. (รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)

 *ข้อมูลแก้ไขเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 16.07น.

19 พ.ย. 2562, 11:42

แก้ไขเพิ่มเติมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

1.กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-6 สถานที่แข่งขัน เซ็นทรัล (ห้องเล็ก) วันที่ 24 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. (รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)

2.กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-3 สถานที่แข่งขัน เซ็นทรัล (เวทีใหญ่) วันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. (รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที)

 *ข้อมูลแก้ไขเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 16.07น.

19 พ.ย. 2562, 11:34

แก้ไขเพิ่มเติมกลุ่มปฐมวัย (เริงเล่นเต้น Dancer)

1.เริงเล่นเต้น Dancer ระดับอนุบาล 1-3 สถานที่ เซนทรัล (เวทีเล็ก)

   1.1 วันที่ 24 พ.ย.62 เวลา 09.00-12.00 น. (รหัสโรงเรียน 1015-2062) รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที 

                              เวลา 13.00-16.00 น. (รหัสโรงเรียน 2085-4030) รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที 

   1.2 วันที่ 25 พ.ย.62 เวลา 15.30-19.30 น. (รหัสโรงเรียน 4051-6002) รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที 

2.เริงเล่นเต้น Dancer เด็กเล็ก สถานที่ เซนทรัล (เวทีใหญ่)

   2.1 วันที่ 26 พ.ย.62 เวลา 09.00-12.00 น. (รหัสโรงเรียน 1019-4012) รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที 

                              เวลา 13.00-16.00 น. (รหัสโรงเรียน 4024-5142) รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที 

 *ข้อมูลแก้ไขเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 16.07น.

19 พ.ย. 2562, 11:19

แก้ไขเพิ่มเติมตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

1.วาดภาพจีน ป.1-3 (รายการที่5) จากเดิมแข่งขัน เวลา 09.00 - 10.00 น. แก้ไขเป็น 09.00 - 11.00 น.

2.วาดภาพจีน ม.1-3 (รายการที่28) จากเดิมแข่งขัน เวลา 09.00 - 10.00 น. แก้ไขเป็น 09.00 - 11.00 น.

18 พ.ย. 2562, 19:11

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมตารางการแข่งขัน

แก้ไขเพิ่มเติมตารางการแข่งขัน  3 กลุ่มสาระวิชา

  • กลุ่มปฐมวัย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดูรายละเอียดได้ที่นี้

18 พ.ย. 2562, 16:15

แจ้งกำหนดการพิธีเปิด

กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันทักษะทางวชิ าการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจกิ ายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  กำหนดการ

18 พ.ย. 2562, 14:50

แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปล ตารางแข่งขันโครงงาน

 

แจ้งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปล ตารางแข่งขันโครงงาน

18 พ.ย. 2562, 14:35

แจ้งการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้แข่งขันและผู้ควบคุมทีม

 

สามารถพิมพ์บัตรประจำผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีมจากระบบ เมนู "แก้ไขและออกบัตร" ตั้งแต่วันที่ 18 พย. 62 เป็นต้นไป

17 พ.ย. 2562, 22:09

ประกาศตารางการแข่งขัน

สามารถตรวจสอบตารางเวลาการแข่งขันได้ที่ เมนู ตารางเวลาการแข่งขัน

17 พ.ย. 2562, 22:03

เลื่อนประกาศตารางการแข่งขัน

เลื่อนประกาศตารางการแข่งขัน จากเดิมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ทุกกลุ่มสาระ

15 พ.ย. 2562, 16:45

แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

 

15 พ.ย. 2562, 13:37

แจ้งรายละเอียดเขียนคำศัพท์ภาษาจีน

 

15 พ.ย. 2562, 12:18

ประกาศเพิ่มเติม

-รายการสารานุกรม
-รายการอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา
-รายการตอบปัญหาสุขศึกษาฯ
-รายการอัจฉริยภาพทางสุขศึกษาฯ
ให้ผู้เข้าแข่งขันนำดินสอและยางลบ มาใช้ในการฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ

15 พ.ย. 2562, 09:09

แจ้งหัวข้อแข่งทักษะคอมพิวเตอร์

หัวข้อแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ทุกระดับชั้น ใช้หัวข้อ "ท่องเที่ยวสุขใจปักษ์ใต้บ้านเรา"
 

13 พ.ย. 2562, 23:46

ประกาศเพิ่มหลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6

เพิ่มเกณฑ์การตัดสินแข่งขันวาดภาพจีน ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

13 พ.ย. 2562, 14:51

ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6

จากเดิมให้ใช้ดินสอกับยางลบในการแข่งขัน เปลี่ยนเป็น ปากกาและน้ำยาลบคำผิด

13 พ.ย. 2562, 14:49

แจ้งหัวข้อกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์

  • ป.4-6 "เมืองไทยในฝัน"
  • ม.1-3 "จิตอาสาพาสังคมร่มเย็น"
  • ม.4-6 "เทคโนโลยี่ก้าวไกลชาติไทยพัฒนา"

12 พ.ย. 2562, 20:12

ประกาศเพิ่มเติม

1. โรงเรียนแก้ไขรายชื่อและเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

  ผ่านเว็บไซต์ วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562

2. แจ้งสถานที่ และวัน เวลา ในการแข่งขัน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

3. แข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2562

12 พ.ย. 2562, 13:59

หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ป.4-6 : My school

ม.1-3 : Social media

ม.4-6 : Environment

11 พ.ย. 2562, 14:33

การส่งแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ทั้ง โครงงานประเภททดลองและโครงงานประเภทสิงประดิษฐ์ โดยไม่ได้แยกประเภท

28 ต.ค. 2562, 15:10

เปิดลงทะเบียนการแข่งขัน

เปิดลงทะเบียนแข่งขั้น 28 ตุลาคม 2562 ถึง 10 พฤจิกายน 2562 ผ่านทาง http://www.vachira-surat.org 

27 ต.ค. 2562, 22:48

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ใช้เล่มในการแข่งขันดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับชั้น ป.1-3

    ขอเปลี่ยนเป็นสารานุกรมไทย ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 2‚ 7 ‚10

2. การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับชั้น ป.4-6

    ขอเปลี่ยนเป็นสารานุกรมไท ฉบับเยาวชน เล่มที่ 3‚ 31 ‚ 33 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 7

3. การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับชั้น ม.1-3

    ขอเปลี่ยนเป็นสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน เล่มที่ 3 ‚ 19 ‚ 33 และฉบับเสริมการเรียนรู้

    เล่มที่ 10 ‚ 13 ‚ 19

4. การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับชั้น ม.4-6

    ขอเปลี่ยนเป็นสารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน เล่มที่ 18‚ 20‚ 23 และฉบับเสริมการเรียนรู้

    เล่มที่ 2 ‚ 7 ‚ 10 ‚ 19

19 ต.ค. 2562, 06:51

การลงทะเบียน

 

ผู้จัดการแข่งขันจะเปิดให้ลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 28 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด โรงเรียนสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่สำหรับการแข่งขันประจำปีการศึกษา 2562

16 ต.ค. 2562, 14:18

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 1. รับสมัครเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี"

   ผ่านเว็บไซต์ วันที่ 28 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562

 3. โรงเรียนแก้ไขรายชื่อและเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

   ผ่านเว็บไซต์ วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562

 4. แข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2562

9 ต.ค. 2562, 09:34

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน

สามารถตรวจสอบรายการแข่งขันได้จากเมนูเกณฑ์การแข่งขัน

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

 

9 ต.ค. 2562, 09:31

ประกาศรายการแข่งขัน

สามารถตรวจสอบรายการแข่งขันได้จากเมนูรายการแข่งขัน

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

9 ต.ค. 2562, 09:28

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Web Counter
สถิติ