เข้าระบบโรงเรียน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียน

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลการแข่งขันย้อนหลัง

ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองท่าข้าม

โรงเรียนวมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขเพิ่มเติมตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

1.วาดภาพจีน ป.1-3 (รายการที่5) จากเดิมแข่งขัน เวลา 09.00 - 10.00 น. แก้ไขเป็น 09.00 - 11.00 น.

2.วาดภาพจีน ม.1-3 (รายการที่28) จากเดิมแข่งขัน เวลา 09.00 - 10.00 น. แก้ไขเป็น 09.00 - 11.00 น.

18 พ.ย. 2562, 19:11

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมตารางการแข่งขัน

แก้ไขเพิ่มเติมตารางการแข่งขัน  3 กลุ่มสาระวิชา

  • กลุ่มปฐมวัย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดูรายละเอียดได้ที่นี้

18 พ.ย. 2562, 16:15

แจ้งกำหนดการพิธีเปิด

กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันทักษะทางวชิ าการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” วันจันทร์ท่ี 25 พฤศจกิ ายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  กำหนดการ

18 พ.ย. 2562, 14:50

แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปล ตารางแข่งขันโครงงาน

 

แจ้งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปล ตารางแข่งขันโครงงาน

18 พ.ย. 2562, 14:35

แจ้งการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้แข่งขันและผู้ควบคุมทีม

 

สามารถพิมพ์บัตรประจำผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีมจากระบบ เมนู "แก้ไขและออกบัตร" ตั้งแต่วันที่ 18 พย. 62 เป็นต้นไป

17 พ.ย. 2562, 22:09

ประกาศตารางการแข่งขัน

สามารถตรวจสอบตารางเวลาการแข่งขันได้ที่ เมนู ตารางเวลาการแข่งขัน

17 พ.ย. 2562, 22:03

เลื่อนประกาศตารางการแข่งขัน

เลื่อนประกาศตารางการแข่งขัน จากเดิมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ทุกกลุ่มสาระ

15 พ.ย. 2562, 16:45

แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

 

15 พ.ย. 2562, 13:37

แจ้งรายละเอียดเขียนคำศัพท์ภาษาจีน

 

15 พ.ย. 2562, 12:18

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Web Counter
สถิติ